skip to navigation
skip to content

IFJcode17-toolkit 1.4.13

Toolkit for IFJ17 language compiler (as project at FIT BUT in Brno) with interactive debugger and automatic tests.

Repozitář obsahuje nástroje k projektu kompilátoru do předmětu IFJ na FIT VUT v Brně v akademickém roce 2017/2018. Mezi nástroje patří sada testů včetně automatické spouštěče testových jednotek, vývojové prostředí včetně debuggeru jazyka IFJcode17 a vlastní interpret tohoto jazyka. Instalace těchto balíků je podrobně popsána ve Wiki, obecně je lze nainstalovat následovně:

$ pip install IFJcode17-toolkit

Dokumentaci k nástrojům naleznete na `Github Wiki <https://github.com/thejoeejoee/VUT-FIT-IFJ-2017-tests/wiki>`__.

Pro řešení chyb, definice testů či komunikaci mezi týmy můžete využít `Gitter místnost <https://gitter.im/VUT-FIT-IFJ-2017-toolkit/Lobby>`__.

IDE

Spouštění vývojového prostředí provedete po nainstalování pomocí příkazu ifjcode17-ide, níže náhled jeho rozhraní při spuštěném debuggeru. Více informací o jeho funkci naleznete ve wiki.

Automatické testy

Toolkit obsahu sadu více než 200 testovacích jednotek předkládaných vašemu kompilátoru. Jejich automatické spuštění provedete pomocí příkazu ifjcode17-tests <cesta k vašemu kompilátoru>. Veškeré další informace naleznete ve wiki.

Spolupráce

Tímto chceme všechny uživatele tototo repozitáře poprosit o spolupráci s definicí testů či jinou, jak uvážíte. Myslíme si, že čím více testovacích jednotek vytvoříme, tím více budeme mít pokrytých stavů kompilátoru a tím méně nás překvapí hodnocení. Všem zájemcům doporučujeme poslat pull request (Jak poslat Pull Request), je pro nás nejsnažší na integraci do repozitáře, ale nebudeme se zlobit, když nám definice hodíte na Facebook, vytvoříte issue nebo pošlete e-mail. Děkujeme!

Také oceníme, když nám nalezené chyby zareportujete do Github issues, kam nám jistě můžete zapsat i vylepšení, co vás napadla nebo by se vám hodila - určitě se nějak domluvíme.

Buď jako Iva!

Nebuď jako rohlík!

Pomožte!

Changelog

  • 20-11-2017 - changelog nyní veden standardně v releases na GitHub
  • 16-11-2017 - publikace 1.1 oprava chyb v IDE a přidání značek do scrollbaru IDE
  • 15-11-2017 - publikace 1.0 na PyPi pod názvem IFJcode17-toolkit
  • 09-11-2017 - uživatelské testování a ladění IFJcode17 IDE, příprava release
  • 08-11-2017 - kompletní testy pro UNARY, SCOPE, BOOLOP, BASE, testy na chyby zmíněné na přednáškách/democviku, celkem asi 180 testů
  • 31-10-2017 - další várka testů, ~140 testů včetně testů některých rozšíření
  • 26-10-2017 - možnost spouštění testů dle implementovaných rozšíření
  • 24-10-2017 - drobné úpravy v logování, celkové agregace úspěšnosti
  • 22-10-2017 - přidána další sada testů, ~90 testů
  • 18-10-2017 - zveřejněno, průběžně základní sada ~60 testů

Autoři

 
File Type Py Version Uploaded on Size
IFJcode17-toolkit-1.4.13.tar.gz (md5) Source 2017-12-06 2MB
IFJcode17_toolkit-1.4.13-py3-none-any.whl (md5) Python Wheel py3 2017-12-06 2MB