skip to navigation
skip to content

aztecdecoder 1.0.0

Biblioteka programistyczna pozwalająca na dekodowanie danych z dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych zapisanych w formie kodu AZTEC 2D.

Oferujemy Państwu bibliotekę programistyczną i usługę Web API pozwalającą zdekodować dane z kodu AZTEC 2D zapisanego w dowodach rejestracyjnych pojazdów samochodowych.

Nasza biblioteka dekoduje dane z dowodu rejestracyjnego, zapisane w postaci kodu obrazkowego tzw. kod aztec. Dekodowane są wszystkie wymienione pola w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 
File Type Py Version Uploaded on Size
aztecdecoder-1.0.0-py3.5.egg (md5) Python Egg any 2016-08-08 3KB
aztecdecoder-1.0.0.zip (md5) Source 2016-08-08 3KB