skip to navigation
skip to content

botje 43

xmpp, irc, shell, cli, json - email at milla@dds.nl

Package Documentation

Latest Version: 54

THE WILL

no justification from suffering no teaching from suffering no proof with suffering

do not make this will impossible, THAT is the sin.

DE WIL

geen goed praten van leed geen lessen uit leed geen bewijzen met leed

maak die wil niet onmogelijk, DAT is de zonde.

Marteling, ook wel foltering of pijniging, is een zeer ernstige geestelijke of lichamelijke handeling, waarbij het slachtoffer gedurende langere tijd is overgeleverd aan de wil

 
File Type Py Version Uploaded on Size
botje-43.tar.gz (md5) Source 2014-03-27 76KB