skip to navigation
skip to content

Not Logged In

cstypo 0.1.3

Package to apply Czech typography easily

Balíček pro zkrášlení českých textů aplikováním základních typografických pravidel. Nesnaží se o pokrytí veškerých českých pravidel, spíše o aplikaci základních a to hlavně těch, které jsou na webu nejvíce vidět.

Pozor! Aplikování typografických pravidel na delší texty je poměrně výpočetně náročná operace. Zvažte kešování těchto textů.

Instalace

pip install cstypo

API

 • cstypo.parser.TxtParser

  Výchozí třída pro zpracování textu. Použití:

  parser = cstypo.parser.TxtParser(text)
  print parser.parser()    # zformátovaný text
  

  Je možné využít samostatně jednotlivé metody aplikující určitá pravidla:

  • cstypo.parser.TxtParser.parse_ellipsis
  • cstypo.parser.TxtParser.parse_en_dash
  • cstypo.parser.TxtParser.parse_em_dash
  • cstypo.parser.TxtParser.parse_dates
  • cstypo.parser.TxtParser.parse_arrows
  • cstypo.parser.TxtParser.parse_plusminus
  • cstypo.parser.TxtParser.parse_dimension
  • cstypo.parser.TxtParser.parse_quotes
  • cstypo.parser.TxtParser.parse_prepositions
  • cstypo.parser.TxtParser.parse_last_short_word
 • cstypo.parser.HtmlParser

  Potomek třídy TxtParser, který nejdříve escapuje veškeré HTML tagy, aplikuje typografická pravidla na získaný text a vratí tagy zpět.

Django

Pro použití ve frameworku Django je připraven filtr typify v souboru cstags.

Nejdříve je potřeba cstypo přidat do INSTALLED_APPS

INSTALLED_APPS = (
  ...
  'cstypo',
)

Poté je možné začít v šablonách používat filtr.

{% load cstags %}

{{ text|typify }}        # zpracování obyčejného textu (výchozí)
{{ text|typify:'txt' }}     # ...

{{ text|typify:'html' }}     # zpracování html
{{ text|typify:'html'|safe }}  # pro povolení vypsání je potřeba filter safe

CLI

cstypo

Usage:
  cstypo [--type (txt|html)] <input>
  cstypo -h | --help
  cstypo -v | --version

Options:
  -h --help        show this screen.
  -v --version      show version.
  --type         type of parsed file (txt default).
 
File Type Py Version Uploaded on Size
cstypo-0.1.3.tar.gz (md5) Source 2013-12-05 6KB
 • Downloads (All Versions):
 • 4 downloads in the last day
 • 78 downloads in the last week
 • 328 downloads in the last month
 • Author: Juda Kaleta
 • Home Page: https://github.com/yetty/cstypo
 • License:
  MIT License
  -----------
  
  Copyright (c) 2012 Juda Kaleta (http://www.judakaleta.cz)
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person
  obtaining a copy of this software and associated documentation
  files (the "Software"), to deal in the Software without
  restriction, including without limitation the rights to use,
  copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
  copies of the Software, and to permit persons to whom the
  Software is furnished to do so, subject to the following
  conditions:
  
  The above copyright notice and this permission notice shall be
  included in all copies or substantial portions of the Software.
  
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
  OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
  NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
  HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
  WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
  FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
  OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 • Package Index Owner: yetty
 • DOAP record: cstypo-0.1.3.xml