skip to navigation
skip to content

gusregon 1.1.2

GUS REGON Internet Database Client

GUS (Główny Urząd Statystyczny) REGON Internet Database client which allows to get detailed information about company based on NIP, Regon or KRS number.

It requires an API key to the BIR1 service.

Note: Currently django-gusregon package is outdated and should be replaced by gusregon.

Quickstart

Install the package via pip:

pip install gusregon

Usage

from gusregon import GUS

gus = GUS(api_key='my_api_key')
gus.get_address(nip='1112223344')

{
  'name': 'REGON SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA',
  'street_address': 'ul. Tęczowa 14',
  'postal_code': '35-322',
  'city': 'Rzeszów'
}

# returns all data from BIR1 service
gus.search(nip='1112223344')

{
  'adsiedzkraj_symbol': 'PL',
  'datazawieszeniadzialalnosci': '',
  'jednosteklokalnych': '0',
  'rodzajrejestruewidencji_symbol': '138',
  'adkorulica_nazwa': '',
  ...
  'adkorpowiat_symbol': '63',
  'datawpisudoregon': '2012-06-01',
  'rodzajrejestruewidencji_nazwa': 'REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW',
  'adsiedznumernieruchomosci': '14',
  'adkorkodpocztowy': '35322',
  'adsiedzkraj_nazwa': 'POLSKA',
  'adsiedzulica_symbol': '10013',
  'adsiedzkodpocztowy': '35322',
}

Sandbox mode for testing:

from gusregon import GUS

gus = GUS(sandbox=True)
gus.get_address(nip='1112223344')
 
File Type Py Version Uploaded on Size
gusregon-1.1.2.tar.gz (md5) Source 2017-11-14 4KB