skip to navigation
skip to content

nbserverproxy 0.3.2

Jupyter server extension to proxy web services

 
File Type Py Version Uploaded on Size
nbserverproxy-0.3.2-py2.py3-none-any.whl (md5) Python Wheel py2.py3 2017-11-09 3KB
nbserverproxy-0.3.2-py3-none-any.whl (md5) Python Wheel py3 2017-11-09 3KB
nbserverproxy-0.3.2.tar.gz (md5) Source 2017-11-09 2KB