skip to navigation
skip to content

nbserverproxy 0.2.0

Jupyter server extension to proxy web services

 
File Type Py Version Uploaded on Size
nbserverproxy-0.2.0-py2.py3-none-any.whl (md5) Python Wheel py2.py3 2017-08-02 3KB
nbserverproxy-0.2.0-py3-none-any.whl (md5) Python Wheel py3 2017-08-02 3KB
nbserverproxy-0.2.0.tar.gz (md5) Source 2017-08-02 2KB