skip to navigation
skip to content

openerp-l10n-nl 7.0.406

Netherlands - Accounting

Read changelog in file __openerp__.py for version information. Dit is een basismodule om een uitgebreid grootboek- en BTW schema voor Nederlandse bedrijven te installeren in OpenERP versie 7.0.

De BTW rekeningen zijn waar nodig gekoppeld om de juiste rapportage te genereren, denk b.v. aan intracommunautaire verwervingen waarbij u 21% BTW moet opvoeren, maar tegelijkertijd ook 21% als voorheffing weer mag aftrekken.

Na installatie van deze module word de configuratie wizard voor ‘Accounting’ aangeroepen.
  • U krijgt een lijst met grootboektemplates aangeboden waarin zich ook het Nederlandse grootboekschema bevind.
  • Als de configuratie wizard start, wordt u gevraagd om de naam van uw bedrijf in te voeren, welke grootboekschema te installeren, uit hoeveel cijfers een grootboekrekening mag bestaan, het rekeningnummer van uw bank en de currency om Journalen te creeren.

Let op!! -> De template van het Nederlandse rekeningschema is opgebouwd uit 4 cijfers. Dit is het minimale aantal welk u moet invullen, u mag het aantal verhogen. De extra cijfers worden dan achter het rekeningnummer aangevult met ‘nullen’.

 
File Type Py Version Uploaded on Size
openerp-l10n-nl-7.0.406.tar.gz (md5) Source 2014-02-09 270KB