skip to navigation
skip to content

openerp-l10n-pl 7.0.406

Poland - Accounting

To jest moduł do tworzenia wzorcowego planu kont i podstawowych ustawień do podatków VAT 0%, 7% i 22%. Moduł ustawia też konta do kupna i sprzedaży towarów zakładając, że wszystkie towary są w obrocie hurtowym.

 
File Type Py Version Uploaded on Size
openerp-l10n-pl-7.0.406.tar.gz (md5) Source 2014-02-09 277KB