skip to navigation
skip to content

srtmerge 1.0

srtmerge (.srt) used to merge two Srt files

srtmerge is a Python library used to merge two Srt files.

Usage
=====

::

from srtmerge import srtmerge
srtmerge([filepath1, filepath2, ...], out_filepath, offset=1000)

srtmerge filepath1 filepath2 out_filepath offset=1000  
File Type Py Version Uploaded on Size
srtmerge-1.0-py2.6.egg (md5) Python Egg 2.6 2014-01-14 10KB
srtmerge-1.0-py2.7.egg (md5) Python Egg 2.7 2014-01-14 10KB
srtmerge-1.0-py26-none-any.whl (md5) Python Wheel 2.6 2014-01-14 7KB
srtmerge-1.0-py27-none-any.whl (md5) Python Wheel 2.7 2014-01-14 7KB
srtmerge-1.0-py3.2.egg (md5) Python Egg 3.2 2014-01-14 10KB
srtmerge-1.0-py32-none-any.whl (md5) Python Wheel 3.2 2014-01-14 7KB
srtmerge-1.0.zip (md5) Source 2014-01-14 7KB