skip to navigation
skip to content

Not Logged In

vokativ 1.0.4

Declension of Czech names into vocative case.

Latest Version: 1.1.0

vokativ
=======

#### Oslovte své uživatele správně!


Instalace
=========

  $ pip install vokativ

Podporované verze Pythonu 2.6, 2.7, 3.x.

Použití
=======

```
>>> from vokativ import vokativ
>>> vokativ('Michal')
u'michale'
>>> vokativ('Petr')
u'petře'
>>> vokativ('Adriana', woman=True)
u'adriano'
>>> vokativ(u'Fialová', woman=True, last_name=True)
u'fialová'
```

Funkce *vokativ()* bere jako první argument vlastní jméno v 1. pádu jednotného čísla a vrátí ho vyskloňované v 5. pádu.
Návratová hodnota funkce je vždy řetězec s malými písmeny typu *unicode*.
Upozorňujeme, že funkce nemusí správně fungovat pro cizí jména.

### Další argumenty jsou:

#### woman
*(výchozí hodnota False)*

Použijte True, pokud si přejete skloňovat ženská jména.

#### last_name
*(výchozí hodnota False)*

Použijte True, pokud si přejete skloňovať příjmení. Pro ženská jména se pak
skloňování chová malinko jinak (viz níže).


Algoritmus skloňování
=====================

### Mužská jména

Skloňování mužských jmen je založeno na koncovkách slov. V souboru [vokativ/man_suffixes](https://github.com/Mimino666/vokativ/blob/master/vokativ/man_suffixes)
je seznam pravidel, podle kterých se skloňuje. Například pravidlo: ```tr tře``` znamená, že pokud
zadané jméno končí na písmena "tr", tak je nahradíme písmeny "tře". Podle tohoto pravidla se
skloňuje například:
```
  Petr   => Petře
  Silvestr => Silvestře
```

Pravidla zkoušíme v pořadí od nejdelších po nejkratší. Proto má pravidlo ```gintr gintre``` přednost před pravidlem ```tr tře```.
Pokud žádné pravidlo není možné aplikovat, k zadanému jménu připojíme "e". Například:
```
  Helmut  => Helmute
```


### Ženská jména

Pro ženská jména je situace velmi jednoduchá. Pokud se jedná o křestní jméno,
skloňujeme jen jména končící na "a".
Například:
```
  Jana   => Jano
  Tereza  => Terezo
```
ale už ne:
```
  Dagmar  => Dagmar
  Marie   => Marie
```


V případě příjmení nedochází ke skloňování nikdy:
```
  Nováková => Nováková
  Ivanova  => Ivanova
```
 
File Type Py Version Uploaded on Size
vokativ-1.0.4.zip (md5) Source 2014-02-17 11KB
 • Downloads (All Versions):
 • 18 downloads in the last day
 • 119 downloads in the last week
 • 521 downloads in the last month